Русиньскый словничок (тестовый режім)odberateľ  -  одбератель
odbiehať  -  одбігати
odbíjanie  -  одбиваня
odbíjať  -  одбивати
odbiť  -  одбити
odbitý  -  одбитый
odblanený  -  одбланеный
odblaniť  -  одбланити
odblaňovať  -  одбланёвати
odblokovať  -  одблоковати
odbočený  -  одбоченый
odbočiť  -  одбочіти
odbočovať  -  одбочовати
odboj  -  одбой
odbojár  -  одбоярь
odbojný  -  одбойный
odbor  -  бранджа
odbor  -  одбор
odbor  -  фах
odborné zameranie  -  шпеціалізація
odborníčka  -  одборнічка
odbornícky  -  одборницькый
odborník  -  одборник
odborník  -  фаховець
odborný  -  одборный
odborný  -  фахівный
odborný  -  фаховый
odbosorovať  -  одбосоровати
odbrať  -  обдрати
odbrzdiť  -  одгамовати
odbureniť  -  одбурянити
odburinený  -  одбуряненый
odburiňovať  -  одбурянёвати
odcedený  -  одцїдженый
odcediť  -  одцїдити
odceďovať  -  одцїджовати
odčerpať  -  одчерьпати
odčerpávať  -  одчерьповати
odchádzať  -  одходити
odchladiť  -  одстыти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.