Русиньскый словничок (тестовый режім)oco (hovorovo)  -  оцо (говорово)
ocot  -  оцет
octár  -  оцетник
octár  -  оцтарь
octovanie  -  оцтованя
octovať  -  оцтовати
od  -  од
od malého do veľkého (vek)  -  од мала до велика
óda  -  ода
odbalený  -  одбаленый
odbaliť  -  одбалити
odbaľovať  -  одбалёвати
odbavený  -  одбавеный
odbavený  -  одбавленый
odbaviť  -  одбавити
odbavovať  -  одбавлёвати
odbehnúť  -  одбігнути
odberačka  -  одберачка
odberanie  -  одбераня
odberaný  -  одбераный
odberať  -  одберати
odberateľ  -  одбератель
odbiehať  -  одбігати
odbíjanie  -  одбиваня
odbíjať  -  одбивати
odbiť  -  одбити
odbitý  -  одбитый
odblanený  -  одбланеный
odblaniť  -  одбланити
odblaňovať  -  одбланёвати
odblokovať  -  одблоковати
odbočený  -  одбоченый
odbočiť  -  одбочіти
odbočovať  -  одбочовати
odboj  -  одбой
odbojár  -  одбоярь
odbojný  -  одбойный
odbor  -  бранджа
odbor  -  одбор
odbor  -  фах


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.