Русиньскый словничок (тестовый режім)obvinenie  -  обвинїня
obvinenie  -  оскаржіня
obvinenie (obžalovanie)  -  оскаржыня
obvinený  -  обвиненый
obvinený (obžalovaný)  -  оскарженый
obviniť  -  обвинити
obviniť  -  оскаржыти
obviniť (obžalovať)  -  оскаржыти
obviňovanie  -  обвинёваня
obviňovanie  -  обвінёваня
obviňovať  -  обвинёвати
obviňovať  -  оскаржовати
obviňovať (obžalovávať)  -  оскаржати
obvinúť  -  обвинути
obvísať  -  обвисати
obvisnúť  -  обвиснути
obviť  -  обвити
obvláčený  -  обволоченый
obvliecť  -  обволочі
obvod  -  обвід
obvod  -  обвідок
obvod  -  обвод
obvodiť  -  обводити
obvoz  -  обвоз
obvoziť  -  обвозити
obvrtený  -  обверченый
obvrtieť  -  обвертїти
obvykle  -  векшынов
obvykle  -  звычайно
obvykle  -  обычайно
obvyklosť  -  звычайный
obyčaj  -  звычай
obyčaj  -  обычай
obyčaj  -  сокаш
obyčajne  -  векшынов
obyčajne  -  звычайно
obyčajne  -  нормалнї
obyčajne  -  обычайно
obyčajný  -  звычайный
obyčajný  -  обычайный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.