Русиньскый словничок (тестовый режім)obutie  -  обутя
obutý  -  обутый
obuvák  -  обувак
obúvanie  -  обуваня
obúvať  -  обувати
obuvníčiť  -  шустровати
obuvnícky  -  шустерьскый
obuvník  -  обувник
obuvník  -  шустер
obuvník (zamestnanie)  -  шустер
obuvný  -  обувный
obvarený  -  обвареный
obvariť  -  обварити
obväz  -  обвяз
obväz  -  файч
obväzovanie  -  бандажованя
obväzovať  -  бандажовати
obväzovať  -  обвязовати
obväzovať ranu  -  файчовати
obvešať  -  обвішати
obveselený  -  обвеселеный
obveseliť  -  обвеселити
obveseľovať  -  обвеселёвати
obveštiť  -  обворожыти
obvezený  -  обвезеный
obviazaný  -  забандажованый
obviazaný  -  обандажованый
obviazaný (obväzom)  -  офачованый
obviazaný obväzom  -  офайчованый
obviazať  -  обандажовати
obviazať  -  обвязати
obviazať (obväzom)  -  зафачовати
obviazať (obväzom)  -  офачовати
obviazať (ranu)  -  забандажовати
obviazať ranu  -  зафачовати
obviazať ranu obväzom  -  офайчовати
obviezť  -  обвезти
obvíjať  -  обвивати
obvinenie  -  обвинїня
obvinenie  -  оскаржіня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.