Русиньскый словничок (тестовый режім)obmedzenec  -  іґнорант
obmedzenec  -  обмеженець
obmedzenie  -  обмеджіня
obmedzenie  -  огранічіня
obmedzenosť  -  обмедженость
obmedzený  -  обмеженый
obmedziť  -  обмеджіти
obmedziť  -  обмежыти
obmedzovať  -  обмеджовати
obmedzovať  -  обмежовати
obmena  -  обміна
obmenený  -  обміненый
obmeniť  -  обмінити
obmeraný  -  обміряный
obmeriať  -  обміряти
obmeriavať  -  обмірёвати
obmieňať  -  обміняти
obmietať  -  обмітати
obmietavať  -  обмітовати
obmlacovať  -  обмолочовати
obmlátený  -  обмолоченый
obmlátiť  -  обмолотити
območený  -  обмоченый
območený (ošťatý)  -  обсиканый
območiť  -  обмочіти
območiť (ošťať)  -  обсикати
območovať  -  обсиковати
obmokať  -  обмокати
obmoknúť  -  обмокнути
obmotanie  -  обмотаня
obmotaný  -  обмотаный
obmotať  -  обмотати
obmotávať  -  обмотовати
obmrazený  -  обмороженый
obmraziť  -  обморозити
obmrazovať  -  обморожовати
obmurovať  -  обмуровати
obmurovať  -  омуровати
obmurovka  -  обмуровка
obmydlený  -  обмыдленый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.