Русиньскый словничок (тестовый режім)neohrabanec  -  баланда
neohrabanec  -  окара
neohrabaný  -  незґрабный
neohraničený  -  неограніченый
neohraničený (bezmedzný)  -  безмеджный
neohrozenosť  -  безстрашность
neohrozenosť  -  бесстрашность
neohrozený  -  одважный
neohybný  -  кылявый
neoimpreionizmus  -  неоімпресіонізм
neoimpresionistický  -  неоімпресіоністічный
neoklasicizmus  -  неокласіцізм
neokolonializmus  -  неоколоніалізм
neokolonizátor  -  неоколонізатор
neokresanec  -  неокресанець
neokresaný  -  неокресаный
neoliberalizmus  -  неолібералізм
neoliberálny  -  неолібералный
neolit  -  неоліт
neologizmus  -  неолоґізм
neomylne  -  неомылно
neomylne  -  непомылно
neomylný  -  неомылный
neón  -  неон
neonacizmus  -  неонацізм
neónový  -  неоновый
neopakovaný  -  неповторный
neopakovateľný  -  неповторимый
neopakovateľný  -  неповторный
neopálený  -  неопаленый
neoperatívný  -  неоператівный
neoperený  -  неопіреный
neopísaný  -  неописаный
neoplatonizmus  -  неоплатонізм
neoplazma  -  неоплазма
neopodstatnenie  -  необґрунтованя
neopodstatnený  -  безпрічінный
neopodstatnený  -  беспрічінный
neopodstatnený  -  необґрунтованый
neopozitivistický  -  неопозітівістічный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.