Русиньскый словничок (тестовый режім)neochvejne  -  істо
neodarvinizmus  -  неодарвінізм
neodborníčka  -  неодборничка
neodborník  -  необорник
neodborník  -  неодборник
neodborník  -  нефаховець
neodborný  -  неодборный
neodbytný  -  допитый
neoddelený  -  неоддїленый
neoddielný  -  неоддїлный
neodkladný  -  неодкладный
neodmysliteľný  -  неодмыслительный
neodobrenie  -  неодобрїня
neodobrený  -  неодобреный
neodplatný  -  неодплатный
neodpovedajúci  -  неодповідный
neodviazaný  -  неодвязаный
neofašizmus  -  неофашізм
neoficiálny  -  неофіціалный
neohľaduplný  -  бестактный
neohobľovaný  -  задеристый
neohodnotený  -  неошацованый
neohrabanec  -  баланда
neohrabanec  -  окара
neohrabaný  -  незґрабный
neohraničený  -  неограніченый
neohraničený (bezmedzný)  -  безмеджный
neohrozenosť  -  безстрашность
neohrozenosť  -  бесстрашность
neohrozený  -  одважный
neohybný  -  кылявый
neoimpreionizmus  -  неоімпресіонізм
neoimpresionistický  -  неоімпресіоністічный
neoklasicizmus  -  неокласіцізм
neokolonializmus  -  неоколоніалізм
neokolonizátor  -  неоколонізатор
neokresanec  -  неокресанець
neokresaný  -  неокресаный
neoliberalizmus  -  неолібералізм
neoliberálny  -  неолібералный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.