Русиньскый словничок (тестовый режім)nazobať  -  надзёбати
nazobať  -  наклювати
nažobraný  -  нажобраный
nažobrať  -  нажобрати
názor  -  назор
názor  -  погляд
názor  -  погляд (назор)
názor  -  суджіня
názor  -  суджіня (назор)
názor (presvedčenie)  -  мнїня
názorný  -  назорный
názov  -  назва
názov  -  названя
nažrať  -  нажерти
nažrať  -  нажрати
nazrieť  -  попозерати
nazrieť  -  посмотрити
nazrieť (ovocie apod.)  -  назрїти
nazrievať (ovocie apod.)  -  назрївати
nažúvať  -  нажувати
nazvanie  -  названя
nazvaný  -  названый
nazvať  -  назвати
nazvolávať  -  наскликовати
názvoslovie  -  термінолоґія
nazvyš  -  назбыт
nazvyš  -  назвыш
nazývať  -  называти
ne  -  не
neadekvátny  -  неадекватный
neakceptovanie  -  неакцептованя
neaktívnosť  -  неактівность
neaktívny  -  неактівный
neaktuálny  -  неактуалный
nealkoholický  -  безалкоголовый
nealkoholický  -  неалкоголічный
neandertálec  -  неандерталець
neandertálsky  -  неандертальскый
neanglický  -  неанґліцькый
Neapol  -  Неапол


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.