Русиньскый словничок (тестовый режім)naznačený  -  назначеный
naznačiť  -  назначіти
naznačovať  -  назначовати
náznak  -  заблиснутя (індікація)
náznak  -  заблиснутя (назнак)
náznak  -  знак
náznak  -  індікація
náznak  -  іскерка
náznak  -  іскерка (назнак)
náznak  -  назнак
náznak  -  указаня (індікація)
naznášaný  -  назношеный
naznášať  -  назносити
nazobať  -  надзёбати
nazobať  -  наклювати
nažobraný  -  нажобраный
nažobrať  -  нажобрати
názor  -  назор
názor  -  погляд
názor  -  погляд (назор)
názor  -  суджіня
názor  -  суджіня (назор)
názor (presvedčenie)  -  мнїня
názorný  -  назорный
názov  -  назва
názov  -  названя
nažrať  -  нажерти
nažrať  -  нажрати
nazrieť  -  попозерати
nazrieť  -  посмотрити
nazrieť (ovocie apod.)  -  назрїти
nazrievať (ovocie apod.)  -  назрївати
nažúvať  -  нажувати
nazvanie  -  названя
nazvaný  -  названый
nazvať  -  назвати
nazvolávať  -  наскликовати
názvoslovie  -  термінолоґія
nazvyš  -  назбыт
nazvyš  -  назвыш


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.