Русиньскый словничок (тестовый режім)nazlostiť  -  назлостити
nazlostiť  -  напудити
nazlostiť  -  розъїсти
nazlostiť  -  уїсти
nazlostiť sa  -  розъїсти ся
nazlostiť sa na niekoho  -  зажерти ся
nazlostiť sa veľmi  -  стечі ся (чоловік)
nažlto  -  нажовто
nazlupovať  -  назлуповати
nazmar  -  назмар
nazmar  -  нанивоч
nazmar (nanič)  -  наніч
nazmetať  -  назмітати
nazmetávať  -  назмітовати
nazmieňať  -  назмінёвати
nažmýkaný  -  нажмыканый
nažmýkať  -  нажмыкати
naznačený  -  назначеный
naznačiť  -  назначіти
naznačovať  -  назначовати
náznak  -  заблиснутя (індікація)
náznak  -  заблиснутя (назнак)
náznak  -  знак
náznak  -  індікація
náznak  -  іскерка
náznak  -  іскерка (назнак)
náznak  -  назнак
náznak  -  указаня (індікація)
naznášaný  -  назношеный
naznášať  -  назносити
nazobať  -  надзёбати
nazobať  -  наклювати
nažobraný  -  нажобраный
nažobrať  -  нажобрати
názor  -  назор
názor  -  погляд
názor  -  погляд (назор)
názor  -  суджіня
názor  -  суджіня (назор)
názor (presvedčenie)  -  мнїня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.