Русиньскый словничок (тестовый режім)napučať  -  набовтнати
napučať  -  напучати
napuchnúť  -  набырнїти
napuchnúť  -  напухнути
napuchnutý  -  напухнутый
napučiť  -  напучіти
napučnieť  -  напучнїти
napudený  -  напудженый
napudiť  -  напудити
napukať  -  напукати
napumpovať  -  напомповати
napúšťať  -  напущати
napustený  -  напущеный
napustiť  -  напустити
napýtaný  -  напрошеный
napýtať  -  напросити
napytávať  -  напрошовати
narábanie  -  нарабляня
narábať  -  нарабляти
náradie  -  верцайґ
náradie  -  знаряды
náradie  -  серсам
náradie na ostrenie nožov  -  острило
naradostiť  -  нарадостити
naradovať  -  нарадовати
náramkový  -  нарамковый
náramný  -  наремный
náramok  -  нарамок
naraňajkovaný  -  нафрыштикованый
naraňajkovať  -  нафрыштиковати
narásť  -  нароснути
nárast  -  нарост
narásť  -  нарости
narastajúci  -  наростаючій
narastať  -  наростати
narastenie  -  наростаня
narastený  -  нароснутый
naraz  -  нараз
naraz (rýchlo)  -  перуново
narážať  -  наражати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.