Русиньскый словничок (тестовый режім)napriek tomu  -  і так
napriek tomu  -  наперек тому
naprihlasovať  -  наприголошовати
naprijímať  -  наприїмати
napríklad  -  наприклад
napríklad  -  напримір
napripekať  -  наприпікати
naprogramovať  -  напроґрамовати
naproročiť  -  напророчіти
naprorokovať  -  напророковати
naprosený  -  напрошеный
naprosiť  -  напросити
naprošovať  -  напрошовати
naprosto  -  абсолутно
naprosto  -  діаметрално
naprosto  -  наповно
naprosto  -  напросто
naprosto  -  чісто
naprostriedku  -  насерединї
naproti  -  напросто
naproti  -  напроти
naproti  -  напротив
náprotivný  -  протилеглый
naprskať  -  напырскати
náprstok  -  наперсток
napučať  -  набовтнати
napučať  -  напучати
napuchnúť  -  набырнїти
napuchnúť  -  напухнути
napuchnutý  -  напухнутый
napučiť  -  напучіти
napučnieť  -  напучнїти
napudený  -  напудженый
napudiť  -  напудити
napukať  -  напукати
napumpovať  -  напомповати
napúšťať  -  напущати
napustený  -  напущеный
napustiť  -  напустити
napýtaný  -  напрошеный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.