Русиньскый словничок (тестовый режім)nabudenie  -  набуджіня
nabudený  -  надхненый
nabudúce  -  другыраз
nabuntošiť  -  набунтовати
naburcovať  -  набунтовати
nábytkársky  -  меблёвый
nábytkový  -  меблёвый
nábytok  -  меблї
načadiť  -  надымити
načadiť  -  начадити
načakať sa  -  начекати ся
načapovať  -  наляти (начаповати)
načapovať  -  наточіти
načapovať  -  начаповати
načarovať  -  наворожыти (начаровати)
načarovať  -  начаровати
načas  -  начас
načase  -  начасї
načasovaný  -  начасованый
načasovaný  -  роспланованый (начасованый)
načasovať  -  начасовати
načasovať  -  росплановати (начасовати)
načať  -  почати
načatie  -  початя
načatý  -  початый
nacedenie  -  нацїджіня
nacedený  -  нацїдженый
nacediť  -  нацїдити
náčelnícky  -  началницькый
náčelník  -  началник
nacenganý  -  налёґаный
nacengať sa  -  налёґати ся
načerpať  -  набрати (начерьпати)
načerpať  -  напомповати (воду)
načerpať  -  начерьпати
načerpávať  -  наберати (начерьповати)
načerpávať  -  начерьповати
načervenalý  -  червенястый
načerveno  -  начервено
načesať  -  начесати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.