Русиньскый словничок (тестовый режім)nabodávanie  -  наколёваня
nabodávať  -  наколёвати
nabodnúť  -  здїти (наколоти)
nabodnúť  -  наколоти
nabodnutý  -  здїтый (наколотый)
nabodnutý  -  наколотый
nabohovať  -  набоговати
náboj  -  набой
náboj  -  патрон
nábojnica  -  набойніця
nabojovať  -  навоёвати
nabok  -  набік
naboku  -  набоцї
nábor  -  вербованя
nábor  -  вербунок
náborový  -  вербовачій
náboženské vyznanie  -  віра (віросповіданя)
náboženské vyznanie  -  віровызнаня
náboženské vyznanie  -  віросповіданя
náboženský  -  реліґійный
náboženstvo  -  віра (реліґія)
náboženstvo  -  вірованя (віросповіданя)
náboženstvo  -  віровызнаня
náboženstvo  -  віросповіданя
náboženstvo  -  реліґія
nabozkávať  -  нацїловати
nábožný  -  побожный
nábožný  -  реліґійный
nabraný  -  набраный
nabrať  -  набрати
nabrať  -  начерьпати (набрати)
nabrechať  -  нагавкати
nábrežie  -  набережа
nábrežný  -  набережный
nabrodený  -  набродженый
nabrodiť  -  набродити
nabronzovať  -  набронзовати
nabrúsený (jazyk)  -  острый (язык)
nabrúsený (nahnevaný)  -  розъїдженый
nabrúsiť  -  набрусити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.