Русиньскый словничок (тестовый режім)nabielo  -  набіло
nabíjač  -  набивач
nabíjaný  -  набиваный
nabíjať  -  набивати
nabíjať (pušku)  -  ладововати (пушку)
nabiť  -  набити
nabiť (pušku)  -  наладовати (пушку)
nabitý  -  набитый
nabliačať  -  наблячати
nablížený  -  наближеный
nablížiť  -  наближыти
nablízko  -  зблизка
nablízko  -  наблизко
nablízko  -  недалеко
nabližovať  -  наближовати
nablúdiť  -  наблудити
nabobtnalý  -  набряклый
nabobtnať  -  набрякнути
nabodávanie  -  наколёваня
nabodávať  -  наколёвати
nabodnúť  -  здїти (наколоти)
nabodnúť  -  наколоти
nabodnutý  -  здїтый (наколотый)
nabodnutý  -  наколотый
nabohovať  -  набоговати
náboj  -  набой
náboj  -  патрон
nábojnica  -  набойніця
nabojovať  -  навоёвати
nabok  -  набік
naboku  -  набоцї
nábor  -  вербованя
nábor  -  вербунок
náborový  -  вербовачій
náboženské vyznanie  -  віра (віросповіданя)
náboženské vyznanie  -  віровызнаня
náboženské vyznanie  -  віросповіданя
náboženský  -  реліґійный
náboženstvo  -  віра (реліґія)
náboženstvo  -  вірованя (віросповіданя)


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.