Русиньскый словничок (тестовый режім)nabelaso  -  набелаво
naberač  -  черьпай
naberačka  -  варїха
naberačka  -  черьпак
naberanie  -  набераня
naberanie  -  черьпаня
naberaný  -  набераный
naberaný  -  черьпаный
naberať  -  наберати
naberať  -  черьпати
nabetón  -  набетон
nabiehať  -  набіговати
nabiehať  -  наскаковати (набіговати)
nabielený  -  набіленый
nabieliť  -  набілити
nabielo  -  набіло
nabíjač  -  набивач
nabíjaný  -  набиваный
nabíjať  -  набивати
nabíjať (pušku)  -  ладововати (пушку)
nabiť  -  набити
nabiť (pušku)  -  наладовати (пушку)
nabitý  -  набитый
nabliačať  -  наблячати
nablížený  -  наближеный
nablížiť  -  наближыти
nablízko  -  зблизка
nablízko  -  наблизко
nablízko  -  недалеко
nabližovať  -  наближовати
nablúdiť  -  наблудити
nabobtnalý  -  набряклый
nabobtnať  -  набрякнути
nabodávanie  -  наколёваня
nabodávať  -  наколёвати
nabodnúť  -  здїти (наколоти)
nabodnúť  -  наколоти
nabodnutý  -  здїтый (наколотый)
nabodnutý  -  наколотый
nabohovať  -  набоговати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.