Русиньскый словничок (тестовый режім)nabalzamovať  -  набалзамовати
nabavený  -  набавленый
nabavený  -  назабавляный
nabaviť  -  набавити
nabaviť  -  назабавляти
nabaženosť  -  набаженость
nabažiť  -  набажыти
nabečať  -  набекати
nabedáčiť  -  набідовати
nábeh  -  нахыл
nábeh  -  схылность
nabehať  -  набігати
nabehnúť  -  набігнути
nabehnutý  -  набігнутый
nabelaso  -  набелаво
naberač  -  черьпай
naberačka  -  варїха
naberačka  -  черьпак
naberanie  -  набераня
naberanie  -  черьпаня
naberaný  -  набераный
naberaný  -  черьпаный
naberať  -  наберати
naberať  -  черьпати
nabetón  -  набетон
nabiehať  -  набіговати
nabiehať  -  наскаковати (набіговати)
nabielený  -  набіленый
nabieliť  -  набілити
nabielo  -  набіло
nabíjač  -  набивач
nabíjaný  -  набиваный
nabíjať  -  набивати
nabíjať (pušku)  -  ладововати (пушку)
nabiť  -  набити
nabiť (pušku)  -  наладовати (пушку)
nabitý  -  набитый
nabliačať  -  наблячати
nablížený  -  наближеный
nablížiť  -  наближыти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.