Русиньскый словничок (тестовый режім)naaranžovať  -  нааранжовати
nababraný  -  набабраный
nababrať  -  набабрати
nabačovať  -  набачовати
nabádanie  -  ваблїня (спонукованя)
nabádanie  -  закликати (до дачого)
nabádanie  -  наводжаня (спонукованя)
nabádanie  -  наговорёваня (спонукованя)
nabádanie  -  спонукованя
nabádanie  -  тяганя (спонукованя)
nabádanie (príkazom)  -  змушованя (спонукованя)
nabádanie na vzburu  -  бунтованя
nabádať  -  вабити (спонуковати)
nabádať  -  закликати (до дачого)
nabádať  -  наводжати (спонуковати)
nabádať  -  наговорёвати (спонуковати)
nabádať  -  спонуковати
nabádať  -  тягати (спонуковати)
nabádať (príkazom)  -  змушовати (спонуковати)
nabádať na vzburu  -  бунтовати
nabádavý  -  закличный (до дачого)
nabalamutiť  -  набаламутити
nabalamutiť  -  наблукати
nabalený  -  напакованый
nabaliť  -  наложыти (напаковати)
nabaliť  -  напаковати
nabaliť  -  напхати (напаковати)
nabaľovať  -  напакововати
nabalzamovať  -  набалзамовати
nabavený  -  набавленый
nabavený  -  назабавляный
nabaviť  -  набавити
nabaviť  -  назабавляти
nabaženosť  -  набаженость
nabažiť  -  набажыти
nabečať  -  набекати
nabedáčiť  -  набідовати
nábeh  -  нахыл
nábeh  -  схылность
nabehať  -  набігати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.