Русиньскый словничок (тестовый режім)milosrdenstvo  -  змилованя
milosrdenstvo  -  милосердя
milosrdný  -  милосердный
milosť  -  милость
milostivo  -  ласкаво
milostivo  -  милосердно
milostivo  -  милостиво
milostivý  -  ласкавый
milostivý  -  милосердный
milostivý  -  милостивый
milostný  -  любостный
milosťpán  -  ласкавый пан
milosťpán  -  милостивый пан
milota  -  милота
milovanie  -  любованя
milovanie sa  -  любованя sa
milovaný  -  вылюбленый
milovaný  -  любованый
milovaný  -  любый
milovaný  -  улюбленый
milovať  -  любити
milovať sa  -  любовати sa
milovnica  -  любителька
milovnícky  -  любительскый
milovník  -  любитель
milozvučný  -  милозвучный
milučký  -  любый
milučký  -  миленькый
milučký  -  прекедбешный
milý  -  любый
milý  -  милый
mimika  -  міміка
mimo  -  коло (мімо)
mimo  -  окрем (мімо)
mimo  -  поблизку (мімо)
mimo (poblízku)  -  мімо
mimochodom  -  апропо (книж.)
mimochodom  -  міджііншым
mimochodom  -  мімоходом
mimoeurópsky  -  мімоевропскім


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.