Русиньскый словничок (тестовый режім)miesto na nakladanie  -  ладовня
miesto na sadenie kapusty  -  капустянкы
miesto na sedenie  -  місце на сїджіня
miesto v potoku, kde nezamŕza voda  -  духовина
miesto v potoku, kde nezamŕza voda  -  теплиня
miesto v potoku, kde tečie voda v silnom prúde  -  обаранкы
miestodržiteľ  -  ґувернер
miestopis  -  топоґрафія
miestopisný  -  топоґрафічный
migrácia  -  міґрація
migrácia  -  переміщованя ся (міґрація)
migrácia  -  переселёваня ся (міґрація)
migréna  -  міґрена
migrovať  -  міґровати
migrovať  -  переміщовати ся (міґровати)
migrovať  -  переселёвати ся (міґровати)
mihalnica  -  павучайка
mihanie  -  фірьканя
mihať sa  -  миґати ся
mihať sa  -  перьхати
mihať sa  -  фірькати
mihnúť sa  -  миґнути ся
mihnúť sa  -  перьхнути
mihom  -  вокамнґнїню
mihom  -  миґцём
mihotanie  -  миґотаня
mihotanie  -  фірьканя
mihotať sa  -  миґотати ся
Miková  -  Микова
mikrób  -  мікроб
mikrobiálny  -  мікробіалный
mikrobiológia  -  мікробіолоґія
mikrobus  -  мікробус
mikroelektronika  -  мікроелектроніка
mikrofilm  -  мікрофілм
mikrofón  -  мікрофон
mikroklíma  -  мікроклімат
mikrokozmos  -  мікрокозмос
mikrón  -  мікрон
mikroorganizmus  -  мікроорґанізм


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.