Русиньскый словничок (тестовый режім)ma  -  ня
má oči nevyčistené od očného mazu  -  каправый
má zadané úlohy  -  озадаченый
mača  -  мача
mačací  -  мачачій
mačací výkal  -  мачачка
máčať  -  вымочовати
máčať  -  мочіти
mačatá  -  мачата
Macedónec  -  Македонець
Macedónsko  -  Македонія
mačeta  -  мачета
mach  -  мох
macher  -  махер
machinácia  -  махінація
machinácia  -  чахры
machle  -  махлї
machliť  -  махлити
machľovať sa  -  махлёвати ся
machovitý  -  моховитый
machuľa  -  махуля
mačiatko  -  мачатко
mačička  -  кыцька
mačička  -  мачечка
mačka  -  кыцька
mačka  -  кыця
mačka  -  мачка
mačkanica  -  тисканіця
mačkanica  -  тиснява
mačkať  -  дусити (в руцї)
mačkať  -  стискати (в руцї)
mačkať sa (v autobuse, vlaku)  -  тискати ся (у влаку)
mačkovitý  -  мачковый
macocha  -  мачоха
macošsky  -  бездушны (мачоськы)
macošský  -  бездушный (мачоськый)
macošsky  -  бессердечно (мачоськы)
macošský  -  бессердечный (мачоськый)
macošsky  -  мачоськы
macošský  -  мачоськый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.