Русиньскый словничок (тестовый режім)inercia  -  інерція
inerčný  -  інерчный
inertný  -  інертный
infantéria  -  інфантерія
infantilný  -  інфантілный
infarkt  -  інфаркт
infarkt  -  шляк
infekcia  -  інфекція
infekčný  -  інфекчный
infikovať  -  інфіковати
infikovať  -  наказити (інфіковати)
infiltrácia  -  інфілтрація
infiltračný  -  інфілтрачный
infiltrovať  -  інфілтровати
infinitív  -  інфінітів
infix  -  інфікс
inflácia  -  інфлація
informácia  -  інформація
informácia  -  мелдованя
informácia  -  повідомлїня
informačný  -  інформачный
informatický  -  інформатічный
informatika  -  інформатіка
informatívny  -  інформатівный
informátor  -  інформатор
informovanie  -  інформованя
informovaný  -  інформованый
informovať  -  дати знати
informovať  -  інформовати
infračervený  -  інфрачервеный
infraštruktúra  -  інфраштруктура
infrazvuk  -  інфразвук
infúzia  -  інфузія
Ing.  -  Інж.
ingerencia  -  інґеренція
ingot  -  інґот
ingrediencia  -  інґредіенція
inhalácia  -  інгалація
inhalátor  -  інгалатор
inhalovať  -  інгаловати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.