Русиньскый словничок (тестовый режім)individualizmus  -  індівідуалізм
individualizovať  -  індівідуалізовати
individuálne  -  екстра (індівідуално)
individuálny  -  екстра (індівідуално)
individuálny  -  індівідуалный
indivíduum  -  індівідуум
indivíduum  -  особа (індівідуум)
Indoeurópan  -  Індоевропан
indoeurópsky  -  індоевропскый
Indonézia  -  Індонезія
indonézsky  -  індонезьскый
indukcia  -  індукція
indukovaný  -  індукованый
indukovať  -  індуковати
induktívny  -  індуктівный
induktor  -  індуктор
industrializácia  -  індустріалізація
industrializačný  -  індустріалізачный
industrializovať  -  індустріалізовати
industriálny  -  індустріалный
iné  -  друге (інше)
iné  -  інше
inercia  -  інерція
inerčný  -  інерчный
inertný  -  інертный
infantéria  -  інфантерія
infantilný  -  інфантілный
infarkt  -  інфаркт
infarkt  -  шляк
infekcia  -  інфекція
infekčný  -  інфекчный
infikovať  -  інфіковати
infikovať  -  наказити (інфіковати)
infiltrácia  -  інфілтрація
infiltračný  -  інфілтрачный
infiltrovať  -  інфілтровати
infinitív  -  інфінітів
infix  -  інфікс
inflácia  -  інфлація
informácia  -  інформація


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.