Русиньскый словничок (тестовый режім)importovať  -  довезти (імпортовати)
importovať  -  довожати (імпортовати)
importovať  -  імпортовати
impotencia  -  імпототенція
impotent  -  імпотент
impotentný  -  імпотентный
impozantný  -  імпозантный
impregnácia  -  імпреґнація
impregnačný  -  імпреґначный
impregnovať  -  імпреґновати
impresário  -  імпресаріо
impresia  -  імпресія
impresionista  -  імпресіоніста
impresionizmus  -  імпресіонізм
impresívny  -  імпресівный
imprimovať  -  імпрімовати
improvizácia  -  імпровізація
improvizačný  -  імпровізачный
improvizátor  -  імпровізатор
improvizovaný  -  імпровізованый
improvizovať  -  імпровізовати
impulz  -  імпулз
impulz (podnet)  -  поштовх (імпулз)
impulzívny  -  імпулзівный
Imrich  -  Імріх
imunita  -  імуніта
imúnny  -  імунный
imúnny  -  одолный (імунный)
imunológia  -  імунолоґія
imúnoprofylaktika  -  імунопрофілактіка
imúnoterapia  -  імунотерапія
ináč  -  інакше
ináč  -  іначе
ináč  -  іншак
inak  -  інакше
inak  -  іначе
inak  -  іншак
inakší  -  інакшый
inakší  -  іншакый
inakšie  -  іншак


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.