Русиньскый словничок (тестовый режім)imaginácia  -  імаґінація
imaginárny  -  імаґінарный
imatrikulácia  -  іматрікулація
imatrikulačný  -  іматрікулачный
imatrikulovať  -  іматрікуловати
imbecil  -  імбеціл
imbecilnosť  -  імбецілность
imejl  -  імейл
imelo  -  імело
imidž  -  імідж
imigrácia  -  іміґрація
imigrácia  -  пришляцтво (іміґрація)
imigrant  -  іміґрант
imigrant  -  пришляк (іміґрант)
imigrantský  -  іміґрантьскый
imigrantský  -  пришляцькый (іміґрантьскый)
imitácia  -  імітація
imitátor  -  імітатор
imitovať  -  імітовати
imitovať  -  наподобнёвати (імітовати)
imobilný  -  імобілный
imperatív  -  імператів
imperatívny  -  імператівный
imperátor  -  імператор
imperátorka  -  імператорка
imperfekt  -  імперфект
imperiál  -  імперіал
imperialista  -  імперіаліста
imperializmus  -  імперіалізм
imperiálny  -  імперіалный
impérium  -  імперія
impersonálny  -  імперсоналный
impertinencia  -  імпертіненція
impertinentný  -  імпертінентный
implantácia  -  імплантація
implantačný  -  імплантачный
implementácia  -  заведжіня (імплементація)
implementácia  -  імплементація
implementovať  -  завести (імплементовати)
implementovať  -  імплементовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.