Русиньскый словничок (тестовый режім)gyroskop  -  ґіроскоп
habať  -  габати
habilitácia  -  габілітація
habilitačný  -  габілітачный
habilitantka  -  габілітантка
habilitovať  -  габілітовати
habit  -  габіт
habit  -  реверенда
habsburský  -  габсбурьскый
Habura  -  Габура
haburský  -  габурьскый
háčik  -  гачок
háčkovať  -  гачковати
had  -  гад
had, ktorý podľa rusínskych povier bral svoj chvost do pyska a kotúľal sa po svahu  -  металець
háďa  -  гадя
hádač  -  гадач
hádam  -  може (ці)
hádam  -  ці
hádam  -  чей
hádanie sa  -  ваджіня ся
hádanka  -  гаданка
hádankár  -  гаданкарь
hádať  -  гадати
hádať sa  -  вадити ся
hádať sa  -  гадати ся
hádať sa  -  грызти ся
hádať sa  -  спрїчкати ся
hádať sa (o niečo)  -  надерати ся
hádať sa (priečiť sa)  -  перечкати ся
háďatko  -  гадятко
hádavosť  -  гадавость
hádavosť  -  півперечность (гадавость)
hádavý  -  вадливый (гадавый)
hádavý  -  гадавый
hádavý  -  півперечный (гадавый)
hadí  -  гадячій
hadica  -  гадїця
hadica  -  шлайф
hadík  -  гадик


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.