Русиньскый словничок (тестовый режім)bachnúť  -  бухнути
bachnúť  -  вдарити
bachnúť  -  лупнути
bachnúť  -  ударити
bachor  -  бахор
bachor  -  черево
bachratý  -  бахратый
bachratý  -  бріхатый
bachratý  -  череватый
backend  -  бекенд
bačovať  -  бачовати
bacuľatieť  -  товстїти
bacuľatý  -  закругленый
bacuľatý  -  округленькый
bádanie  -  баданя
bádanie  -  дослїджованя
bádať  -  бадати
badať  -  бачіти
bádať  -  дослїджовати
bádateľ  -  бадатель
bádateľ  -  дослїдник
badateľný  -  евідентный
badateľný  -  очівісный
bagateľ  -  баґатель
bagatelizovať  -  баґателізовати
bagatelizovať  -  зменшовати значіня
bagatelizovať  -  недооцїнёвати
bagáž (batožina)  -  дорожны річі
bagáž (zberba)  -  зволоч
Bagdad  -  Баґдад
bager  -  баґер
bageta  -  баґета
bageta  -  бакета
bagrista  -  баґріста
bagrovať  -  баґровати
bahenný  -  болотный
bahniatka  -  багнїткы
bahnisko  -  багниско
bahnisko  -  багнище
bahnisko  -  болото (багниско)


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.