Русиньскый словничок (тестовый режім)aktualizovaný  -  актуалізованый
aktualizovaný  -  обновленый (актуалізованый)
aktualizovať  -  актуалізовати
aktualizovať  -  обновити (актуалізовати)
aktuálnosť  -  актуалность
aktuálny  -  актуалный
aktuálny  -  чінный
akumeter  -  акуметер
akumulácia  -  акумулація
akumulácia  -  громаджіня
akumulátor  -  акумулатор
akumulovanie  -  акумулованя
akumulovanie  -  громаджіня
akumulovaný  -  акумулованый
akumulovať  -  акумуловати
akumulovať  -  згромаджёвати
akurát  -  акурат
akurát  -  дость
akurát  -  як раз
akurát (práve)  -  як раз
akurát žeby  -  хыбаль
akurátny  -  акуратный
akurátny  -  точный
akustický  -  акустічный
akustika  -  акустіка
akútny  -  акутный
akútny  -  безодкладный (акутный)
akuzatív  -  акузатів
akvadukt  -  аквадукт
akvafóbia  -  аквафобія
akvarel  -  акварел
akvarelista  -  аквареліста
akváriový  -  акваріовый
akvárium  -  акварій
akvizícia  -  аквізіція
akvizičný  -  аквізічный
akvizítor  -  аквізітор
akvizítorsky  -  аквізіторьскый
aký  -  якый
aký taký  -  якый-такый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.