Русиньскый словничок (тестовый режім)adresa  -  адреса
adresár  -  адресарь
adresát  -  адресат
adresný  -  адресный
adresovaný  -  адресованый
adresovať  -  адресовати
Adriana  -  Адріана
advent  -  адвент
adverbiálny  -  адвербіалный
advokácia  -  адвокація
advokačný  -  адвокачный
advokát  -  адвокат
advokát  -  правотарь
advokátsky  -  адвокатьскый
aerobik  -  аеробік
aerobik  -  еробік
aerodróm  -  аеродром
aerodróm  -  летїско
aerodynamika  -  аеродінаміка
aeronaut  -  авіатік
aeronaut  -  аеронавт
afekt  -  афект
afekt  -  умелость
afekt  -  штучность
afektácia  -  афектація
afektovanosť  -  афектованость
afektovanosť  -  умелость (афектованость)
afektovanosť  -  штучность (афектованость)
afektovaný  -  афектованый
afektovaný  -  неприроднїй (афектованый)
afektovaný  -  неприродный (афектованый)
afektovaný  -  штучный (афектованый)
afektovať  -  афектовати
aféra  -  афера
Afganistan  -  Афґаністан
afirmácia  -  афірмація
afirmatívny  -  афірматівный
afiša  -  афіша
afišovať  -  афішовати
afix  -  афікс


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.