Русиньскый словничок (тестовый режім)prehlbovanie  -  проглубованя
prehliadať  -  переглядати
prehliadka  -  переглядка
prehliadka  -  преглядка
prehliadnutie  -  недосмотрїня
prehltanie  -  лыґаня
prehltať  -  лыґати
prehĺtať  -  перелыґати
prehltávať  -  перелыґовати
prehltávať  -  пролыґовати
prehltnúť  -  лыґнути
prehltnuť  -  перелыґнути
prehltnúť  -  проковтнути
prehltnúť  -  пролыґнути
prehluchý  -  преглухый
prehlúpy  -  преглупый
prehlušiť  -  переглушыти
prehlušovať  -  переглушовати
prehmataný  -  промацяный
prehmatať  -  промацяти
prehnane chváliť niekoho  -  величати
prehnaný  -  переувеличеный
prehnaný (zveličený)  -  увеличеный
prehnať  -  перегнати
prehnať  -  прогнати
prehnať (zveličiť)  -  увеличіти
prehniť  -  перегнити
prehnitý  -  прогнитый
prehnitý zvnútra  -  ґанчавый
prehnívať  -  перегнивати
prehnojiť  -  перегноїти
prehnojovať  -  перегноёвати
prehnúť  -  перегнути
prehnúť  -  перехылити
prehobľovať  -  перегоблёвати
prehobľovávať  -  перегоблёвлёвати
prehodený  -  перешмареный
prehodiť  -  перешмарити
prehodiť (napr. vidlami ponad hlavu)  -  перекыцнути
prehorieť  -  перегорїти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.