Русиньскый словничок (тестовый режім)nepárny  -  непарный
nepatrný  -  дрібненькый
nepatrný  -  маленькый
nepatrný  -  невыразный
nepatrný  -  непозоровательный
nepekne chodiaci  -  шантавый
nepekný  -  брыдкый
neperiodický  -  неперіодічный
nepísaný  -  неписаный
neplánovaný  -  непланованый
neplánovitý  -  неплановитый
neplatiteľ  -  неплатитель
neplatný  -  неплатный
neplecha  -  ледачіна
neplnocenný  -  неповноцїнный
neplnoprávny  -  неповноправный
neplný  -  неповный
neplodný  -  неплодный
neplodný  -  яловый
nepočatý  -  непочатый
nepochybne  -  бесспорно
nepochybný  -  бесспорный
nepochybný  -  непохыбный
nepocítený  -  недочутый
nepoctivý  -  нечестный
nepočujúci  -  глухый
nepočuť dobre  -  недочувати
nepodarený  -  невдавчійся
nepodarený  -  неподареный
nepodarený  -  неудавчійся
nepodariť sa  -  не вдати ся
nepodarkový  -  неподарковый
nepodarok  -  неподарок
nepoddajný  -  непіддавчістый
nepodložený (argumentami, dôkazmi)  -  необґрунтованый
nepodmienečne  -  безусловно
nepodmienečný  -  безусловный
nepodpísaný  -  непідписаный
nepodplatiteľný  -  непідплатный
nepodstatný  -  неважный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.