Русиньскый словничок (тестовый режім)iniciála  -  ініціала
inicializovať  -  ініціалізовати
iniciatíva  -  ініціатіва
iniciatíva  -  почін
iniciatívny  -  ініціатівный
iniciátor  -  ініціатор
iniciovanie  -  ініціованя
iniciovať  -  ініціовати
injekcia  -  інъєкція
Ink  -  Інк
inkaso  -  інкасо
inkasovať  -  інкасовати
inklinácia  -  інклінація
inklinačný  -  інкліначный
inklinovať  -  інкліновати
inklúzia  -  інклузія
inkognito  -  інкоґніто
inkompatibilita  -  інкомпатібілность
inkompatibilita  -  незлучітельность
inkorporácia  -  інкорпорація
inkorporačný  -  інкорпорачный
inkorporovať  -  інкорпоровати
inkriminácia  -  інкрімінація
inkriminovať  -  інкріміновати
inkubácia  -  інкубація
inkubátor  -  інкубатор
inkulturácia  -  інкултурація
inkvizícia  -  інквізіція
inkvizítor  -  інквізітор
inokedy  -  другыраз
inoplanétny  -  іншопланетный
inotaj  -  алеґорія
inovácia  -  іновація
inovať  -  іновать
inovec  -  іновець
inovecký  -  іновецькый
inovovaný  -  выновленый (іновованый)
inovovaný  -  іновованый
inovovať  -  выновляти (інововати)
inovovať  -  інововати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.