Русиньскый словничок (тестовый режім)afiša  -  афіша
afišovať  -  афішовати
afix  -  афікс
afixácia  -  афіксація
aforický  -  афорічный
aforistický  -  афорістічный
aforizmus  -  афорізм
africký  -  африканьскый
Afrika  -  Африка
Agafia  -  Аґафія
agape  -  аґапе
agát  -  аґат
agát  -  аґац
Agáta  -  Аґата
agenda  -  аґенда
agent  -  аґент
agentúra  -  аґентура
agilný  -  аґілный
agilný  -  рушный
agitácia  -  аґітація
agitátor  -  аґітатор
agitovať  -  аґітовати
aglomerácia  -  аґломерація
aglomeračný  -  аґломерачный
aglomerát  -  аґломерат
Agnesa  -  Аґнеса
agónia  -  аґонія
agónia  -  вмераня
agónia  -  кончіна
agónia  -  умераня
agrárnik  -  аґрарник
agrárny  -  аґрарный
agregácia  -  аґреґація
agregát  -  аґреґат
agregovaný  -  аґреґованый
agresia  -  аґресія
agresivita  -  аґресівіта
agresívnejší  -  аґресівнїшый
agresívny  -  аґресівный
agresor  -  аґресор


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.