Русиньскый словничок (тестовый режім)afektovanosť  -  штучность (афектованость)
afektovaný  -  афектованый
afektovaný  -  неприроднїй (афектованый)
afektovaný  -  неприродный (афектованый)
afektovaný  -  штучный (афектованый)
afektovať  -  афектовати
aféra  -  афера
Afganistan  -  Афґаністан
afirmácia  -  афірмація
afirmatívny  -  афірматівный
afiša  -  афіша
afišovať  -  афішовати
afix  -  афікс
afixácia  -  афіксація
aforický  -  афорічный
aforistický  -  афорістічный
aforizmus  -  афорізм
africký  -  африканьскый
Afrika  -  Африка
Agafia  -  Аґафія
agape  -  аґапе
agát  -  аґат
agát  -  аґац
Agáta  -  Аґата
agenda  -  аґенда
agent  -  аґент
agentúra  -  аґентура
agilný  -  аґілный
agilný  -  рушный
agitácia  -  аґітація
agitátor  -  аґітатор
agitovať  -  аґітовати
aglomerácia  -  аґломерація
aglomeračný  -  аґломерачный
aglomerát  -  аґломерат
Agnesa  -  Аґнеса
agónia  -  аґонія
agónia  -  вмераня
agónia  -  кончіна
agónia  -  умераня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.