Русиньскый словничок (тестовый режім)východisko  -  основа
vychodiť  -  выходити
východne  -  выходно
východniar  -  выходняр
východný  -  восточный
východný  -  выходный
východoamerický  -  выходоамерицькый
východoeurópsky  -  выходоевропскый
východoslovanský  -  выходославяньскый
východoslovenský  -  выходословацькый
východoslovenský  -  выходословеньскый
východozemplínsky  -  выходоземпліньскый
východzí  -  імпліцітный
východzí  -  початковый
výchova  -  выхова
vychovanec  -  выхованець
vychovanie  -  выхованя
vychovaný  -  выхованый
vychovať  -  выгодовати
vychovať  -  выполокати
vychovať  -  выховати
vychovať prísne  -  вымуштровати
vychovávaný  -  выховлёваный
vychovávať  -  выховлёвати
vychovávať  -  годовати
vychovávať (starať sa o niekoho)  -  годовати (дакого)
vychovávať prísne  -  муштровати
vychovávateľ  -  выхователь
výchovný  -  выховный
vychrtlý na kosť  -  сухый як коза
vychrtlý na kosť  -  сухый як трїска
vychudnutý  -  обхуднутый
vychutnaný  -  высмакованый
vychutnať  -  высмаковати
vychutnávať  -  посмаковати
vychválený  -  выхваленый
vychváliť  -  выхвалити
vychvaľovanie  -  выхвалёваня
vychvaľovať  -  величати
vychvaľovať  -  выхвалёвати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.