Русиньскый словничок (тестовый режім)vševedúci  -  ушыткознаючій
vševedúcnosť  -  вшыткознаня
vsiakať  -  всякати
vsiaknuť  -  всякнути
všímavý  -  внимавый
všimnúť  -  обернути вниманя
všimnúť si  -  збачіти
všiť  -  вшыти
všitý  -  вшытый
všívať  -  вшывати
vskutku  -  досправды
vstať  -  встати
vstávať  -  вставати
vstávať  -  ставати
vštepiť  -  вскіпити
vštiepiť  -  вщіпити
vstrebaný  -  абсорбованый
vstrebaný  -  всосаный
vstrebať  -  абсорбовати
vstrebať  -  всосати
vstrebávanie  -  абсорбція
vstup  -  вступ
vstup  -  вход
vstúpiť  -  вступити
vstúpiť do kláštora  -  піти до монастыря
vstupné  -  вступне
vstupný  -  вступный
vstupovať  -  вступовати
vsunúť  -  вдїти
vsunúť  -  всунути
vsúvať  -  вдївати
vsúvať  -  всувати
vsypaný  -  всыпаный
vsypať  -  всыпати
vtáča  -  пташа
vtáčací  -  пташачій
vtáčatko  -  пташатко
vtáčí  -  пташачій
vtáčik  -  пташок
vtáčik  -  пташочок


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.