Русиньскый словничок (тестовый режім)prehladiť  -  перегладити
prehľadný  -  оглядный
prehladovať  -  проголодовати
prehladzovať  -  перегладжовати
prehlásenie  -  декларація
prehlásenie  -  проголошіня
prehlásenie neplatným  -  проголошіня неплатным
prehlásenie neplatným  -  проголошїня неплатным
prehlásiť  -  проголосити
prehlasovať  -  проголошовати
prehĺbené miesto v niečom ako rezervoár vody  -  кадлуба
prehĺbenie  -  проглублїня
prehĺbený  -  проглубленый
prehĺbiť  -  проглубити
prehlbovanie  -  проглубованя
prehliadať  -  переглядати
prehliadka  -  переглядка
prehliadka  -  преглядка
prehliadnutie  -  недосмотрїня
prehltanie  -  лыґаня
prehltať  -  лыґати
prehĺtať  -  перелыґати
prehltávať  -  перелыґовати
prehltávať  -  пролыґовати
prehltnúť  -  лыґнути
prehltnuť  -  перелыґнути
prehltnúť  -  проковтнути
prehltnúť  -  пролыґнути
prehluchý  -  преглухый
prehlúpy  -  преглупый
prehlušiť  -  переглушыти
prehlušovať  -  переглушовати
prehmataný  -  промацяный
prehmatať  -  промацяти
prehnane chváliť niekoho  -  величати
prehnaný  -  переувеличеный
prehnaný (zveličený)  -  увеличеный
prehnať  -  перегнати
prehnať  -  прогнати
prehnať (zveličiť)  -  увеличіти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.