Русиньскый словничок (тестовый режім)predskokan  -  передскокан
predškolský  -  передшкольскый
predslávnostný  -  передсвяточный
predslov  -  передслово
predsmrtný  -  передсмертный
predsocialistický  -  передсоціалістічный
predspev  -  передспів
predspevák  -  передспівак
predspevovať  -  передспівовати
predspievať  -  предспівати
predstava  -  понятя
predstava  -  представа
predstavenie  -  представлїня
predstavený  -  представеный
predstavený  -  представленый
predstaviť  -  представити
predstaviteľ  -  представитель
predstaviteľka  -  представителька
predstavivosť  -  фантазія
predstavovať  -  представлёвати
predstavovať si  -  представляти собі
predstieraný  -  граный (сімулованый)
predstieraný  -  сімулованый
predstúpiť  -  передступити
predstupovať  -  передступляти
predsudok  -  передсудок
predsudok  -  упереджіня
predsunúť  -  передсунути
predsúvať  -  передсувати
predsviatočný  -  передсвяточный
predtriedný  -  передкласовый
predtucha  -  передчутя
predtucha  -  тушіня
predtým  -  оперед
predtým  -  передтым
predurčiť  -  предназначіти
preduť  -  передути
preduť  -  продути
predúvať  -  передувати
predúvať  -  продувати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.