Русиньскый словничок (тестовый режім)predreformný  -  передреформный
predrevolučný  -  передреволучный
predriapať  -  продряпати
predriecť  -  передречі
predriekať  -  передрїкати
predriekať  -  предрїкати
predriemať  -  передримати
predriemať  -  продримати
predrieť  -  передерти
predrobiť (odrobinky)  -  перекыршыти
predrobovať (odrobinky)  -  перекыршовати
predržiavať  -  перетримовати
predsa  -  ведь
predsa  -  предці
predsa  -  преці
predsa  -  прецік
predsa  -  прецінь
predsavzatie  -  предсявзятя
predsavziať si  -  здумати собі
predsavziať si  -  мати намірене
predseda  -  председа
predseda  -  предсїдатель
predsedkyňa  -  председкыня
predsednícky  -  председницькый
predsedovať  -  председовати
predsezónny  -  передсезонный
predsieň  -  передсінь
predsieň  -  сінї
predskokan  -  передскокан
predškolský  -  передшкольскый
predslávnostný  -  передсвяточный
predslov  -  передслово
predsmrtný  -  передсмертный
predsocialistický  -  передсоціалістічный
predspev  -  передспів
predspevák  -  передспівак
predspevovať  -  передспівовати
predspievať  -  предспівати
predstava  -  понятя
predstava  -  представа


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.