Русиньскый словничок (тестовый режім)poučiť  -  повчіти
poučiť  -  поучіти
poučka  -  теорема
poučovať  -  поучовати
poukaz  -  повказ
poukázať  -  поуказати
poukážka  -  повкажка
poukážka  -  поукажка
poukazovať  -  повказовати
poukazovať  -  поуказовати
poukladať  -  повкладати
poukladávať  -  повкладовати
poumierať  -  повмерати
pousádzať  -  поусаджати
pousadzovať  -  поусаджовати
poutekať  -  повтїкати
poutierať  -  повтерати
poutierať  -  поутерати
použiť  -  поужыти
použiť  -  хосновати
použiteľnosť  -  хосновательность
použiteľný  -  валушный
použitie  -  поужытя
použitie  -  хоснованя
použitý  -  поужытый
použitý  -  хоснованый
používajúci  -  хоснуючій
používanie  -  поужываня
používanie  -  ужываня
používanie  -  хоснованя
používaný  -  вжываный
používaný  -  ужываный
používaný  -  хоснованый
používať  -  вжывати
používať  -  поужывати
používať  -  ужывати
používať  -  хосновати
používateľ  -  поужыватель
používateľ  -  хоснователь
pôvab  -  чаро (ґрація)


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.