Русиньскый словничок (тестовый режім)potúžiť  -  потужыти
potvora  -  потвора
potvoriť  -  ошкараджати
potvoriť  -  потворити
potvorský  -  потворьскый
potvrdenie  -  потверджіня
potvrdenka  -  потверджіня
potvrdený  -  потвердженый
potvrdieť  -  потвердїти
potvrdiť  -  потвердити
potvrdzovať  -  потверджовати
potvrdzujúci  -  поверджуючій
potýčiť  -  потычіти
potýkať  -  потыкати
potýkať sa  -  вести бой
potýždenný  -  потыжденный
poučenie  -  поучіня
poučený  -  поученый
poučiť  -  повчіти
poučiť  -  поучіти
poučka  -  теорема
poučovať  -  поучовати
poukaz  -  повказ
poukázať  -  поуказати
poukážka  -  повкажка
poukážka  -  поукажка
poukazovať  -  повказовати
poukazovať  -  поуказовати
poukladať  -  повкладати
poukladávať  -  повкладовати
poumierať  -  повмерати
pousádzať  -  поусаджати
pousadzovať  -  поусаджовати
poutekať  -  повтїкати
poutierať  -  повтерати
poutierať  -  поутерати
použiť  -  поужыти
použiť  -  хосновати
použiteľnosť  -  хосновательность
použiteľný  -  валушный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.