Русиньскый словничок (тестовый режім)potiecť  -  потечі
potierať  -  потерати
potíšiť  -  потихшати
potískať  -  потискати
potískavať  -  потисковати
potisnúť  -  потиснути
potiť  -  потити
potkan  -  паткань
potkaní  -  патканїй
potkať  -  поткати
potknúť  -  підшпотати
potknúť  -  пошпотати
potknúť sa  -  зашпотати ся
potknúť sa  -  пошпотити ся
potkýnať  -  підшпотовати
potkýnať  -  пошпотовати
potkýnať  -  шпотати
potlačiť  -  потиснути
potlačiť (niečo dopredu)  -  попхати
potlačiť (v tlačiarni)  -  подруковати
potlačovaný  -  утискованый
potľapkať  -  поляпкати
potľapkávať  -  поляпковати
potĺcť  -  потовчі
potlesk  -  аплавз
potlesk  -  ляпканя
potlieť  -  потлїти
potlstieť  -  потовстїти
potme  -  потемкы
potme  -  потмі
potôčik  -  потічок
potôčik  -  ярок
potôčik (žblnkotavý)  -  гучок
potočiť  -  поточіти
potočiť (okrúhly predmet)  -  покачати
potôcky  -  потіцькый
potočný  -  поточный
potok  -  потік
potok  -  поточіна
potok  -  рінь


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.