Русиньскый словничок (тестовый режім)odsev  -  одсїв
odsiať  -  одсїяти
odsídlený  -  одселеный
odsídliť  -  одселити
odsídľovať  -  одселяти
odsielaný  -  одсыпаный
odsielať  -  одсылати
odsievať  -  одсївати
odskákať  -  одскакати
odskakovať  -  одскаковати
odškeriť  -  одшкірити
odškierať  -  одшкіряти
odskočený  -  одскоченый
odskočiť  -  одскочіти
odškodné  -  одшкодне
odškodniť  -  одшкоднити
odškodňovať  -  одшкоднёвати
odskok  -  одскок
odškrabať  -  одшкрябати
odškrabnúť  -  одшкрябнути
odškrabovať  -  одшкрябовати
odskrutkovať  -  одскрутковати
odskrutkovať  -  одшрубовати
odskúšať  -  одскушати
odsluhovať  -  одслуговати
odslúžený  -  одслуженый
odslúžiť  -  одслужыти
odšmarený  -  одшмареный
odšmariť  -  одшмарити
odspievať  -  одспівати
odspodu  -  одсподу
odštartovať  -  одштартовати
odstáť  -  одстояти
odstať sa  -  одстати ся
odštátnený  -  одштатненый
odštátniť  -  одштатнити
odstávanie  -  одставаня
odstávať  -  одставати
odstavať  -  одставляти
odstávať  -  одстоёвати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.