Русиньскый словничок (тестовый режім)odcicaný  -  одссатый
odcicať  -  одссати
odčinený  -  одчіненый
odčiniť  -  одчінити
odčistený  -  одчіщеный
odčistiť  -  одчістити
odčisťovať  -  одчіщати
odčítanie  -  орахованя
odčítať  -  одраховати
odcitovať  -  одцітовати
odčlenený  -  одчлененый
odčleniť  -  одчленити
odčleňovať  -  одчленёвати
odcudzenie  -  алъєнація
odcudzenie  -  одчуджіня
odcudziť  -  вкрасти
odcudziť  -  украсти
odcudzovať  -  одчуджовати
odďaleka  -  оддалека
odďaľovať  -  оддалёвати
oddanie  -  одданя
oddanosť  -  вірность
oddaný  -  одданый
oddať  -  оддати
oddávaný  -  оддаваный
oddávať  -  оддавати
oddávať sa nádeji  -  плекати надїю
oddávna  -  здавна
oddávna  -  оддавна
oddelene  -  екстра (оддїлено)
oddelene  -  окремо
oddelene (separátne)  -  окремо
oddelenie  -  департамент
oddelenie  -  оддїлїня
oddelený  -  екстра (оддїлено)
oddelený  -  оддїленый
oddelený  -  окремый
oddelený (separátny)  -  окремый
oddeliť  -  оддїлити
oddeliť  -  одокремити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.