Русиньскый словничок (тестовый режім)odbosorovať  -  одбосоровати
odbrať  -  обдрати
odbrzdiť  -  одгамовати
odbureniť  -  одбурянити
odburinený  -  одбуряненый
odburiňovať  -  одбурянёвати
odcedený  -  одцїдженый
odcediť  -  одцїдити
odceďovať  -  одцїджовати
odčerpať  -  одчерьпати
odčerpávať  -  одчерьповати
odchádzať  -  одходити
odchladiť  -  одстыти
odchlípnuť  -  одхлипнути
odchod  -  одход
odchodiť  -  одходити
odchodný  -  одходный
odchovanec  -  одхованець
odchovať  -  одховати
odchýlenie  -  одхылїня
odchýlený  -  одхыленый
odchýliť  -  одхылити
odchýliť (dvere)  -  одшкірити
odchýlka  -  аберація
odchýlka  -  одхылка
odchýlka  -  одхылка (абнормаліта)
odchylný  -  аберантный
odchylný  -  одхылный
odchyľovať  -  одхылёвати
odchytávať  -  одхаповати
odčiarknuť  -  одчаркнути
odčiarkovať  -  одчарковати
odcicaný  -  одссатый
odcicať  -  одссати
odčinený  -  одчіненый
odčiniť  -  одчінити
odčistený  -  одчіщеный
odčistiť  -  одчістити
odčisťovať  -  одчіщати
odčítanie  -  орахованя


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.