Русиньскый словничок (тестовый режім)obžalovať  -  обжаловати
obžalovať  -  оскаржыти
obžalovávať  -  оскаржати
obžať  -  обжати
obžatie  -  обжатя
obžatý  -  обжатый
obzerať  -  обзерати
obžieranie  -  обжераня
obžierať  -  обжерати
obžínaný  -  обжынаный
obžínať  -  обжынати
obžiť  -  обжыти
obživa  -  обжыва
obzobať  -  обдзёбати
obzobávať  -  обдзёбовати
obzor  -  обзор
obzor  -  овид
obžrať  -  обжерти
obžratý  -  обжертый
obzretý  -  обзрїтый
obzrieť  -  обзрїти
obzvlášť  -  окремо
obzvlášť  -  особливо
ocajchovať  -  оцайховати
očakávanie  -  очекованя
očakávaný  -  очекованый
očakávaný  -  сподїваный
očakávať  -  очековати
očakávať  -  сподївати
očakávať  -  сподївати ся
očakávať  -  чекати
očarený  -  очареный
očariť  -  очарити
očarovaný  -  очарованый
očarovať  -  обворожыти
očarovať  -  очаровати
očarujúci  -  чаровный
očarujúci  -  чудесный
oceán  -  океан
oceánológ  -  океанолоґ


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.