Русиньскый словничок (тестовый режім)



neotesaný  -  ґындавый
neotesaný  -  необтесаный
neotesaný  -  неотесаный
neotravný  -  неотравный
neozbrojený  -  неозброєный
Nepál  -  Непал
nepálený  -  непаленый
nepálsky  -  непальскый
nepamäť  -  непамятный час
nepárny  -  непаристый
nepárny  -  непарный
nepatrný  -  дрібненькый
nepatrný  -  маленькый
nepatrný  -  невыразный
nepatrný  -  непозоровательный
nepekne chodiaci  -  шантавый
nepekný  -  брыдкый
neperiodický  -  неперіодічный
nepísaný  -  неписаный
neplánovaný  -  непланованый
neplánovitý  -  неплановитый
neplatiteľ  -  неплатитель
neplatný  -  неплатный
neplecha  -  ледачіна
neplnocenný  -  неповноцїнный
neplnoprávny  -  неповноправный
neplný  -  неповный
neplodný  -  неплодный
neplodný  -  яловый
nepočatý  -  непочатый
nepochybne  -  бесспорно
nepochybný  -  бесспорный
nepochybný  -  непохыбный
nepocítený  -  недочутый
nepoctivý  -  нечестный
nepočujúci  -  глухый
nepočuť dobre  -  недочувати
nepodarený  -  невдавчійся
nepodarený  -  неподареный
nepodarený  -  неудавчійся


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.