Русиньскый словничок (тестовый режім)mnohý  -  многый
mnou  -  мнов
množenie  -  множіня
množený  -  множеный
množina  -  множина
množiť  -  множыти
množiteľ  -  множытель
množný  -  множный
množstvo  -  множество
množstvo (húf)  -  ракош
množstvo (veľké)  -  доблуду
množstvo (veľké)  -  досвіта
množstvo (veľké)  -  маранча
mobil  -  мобіл
mobilita  -  мобіліта
mobilizácia  -  мобілізація
mobilizovaný  -  мобілізованый
mobilizovať  -  мобілізовати
mobilný  -  мобілный
moc  -  міц
moc  -  міць
moč  -  сиклина
moč  -  сиклиня
moc (sila)  -  сила
močarina  -  мокрядь
močarina  -  мочарина
močarina  -  мочарь
močarisko  -  мочариско
močaristý  -  мочаристый
močenie  -  мочіня
mocenstvo  -  моценство
močený  -  моченый
močiar  -  мокрядь
močiar  -  мочарина
močiar  -  мочарь
močiarovitý  -  мочарёвитый
močiť (máčať)  -  мочіти
močiť (vylučovať moč)  -  сикати
močka  -  мочка
mocnár  -  монарх


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.