Русиньскый словничок (тестовый режім)infiltrácia  -  інфілтрація
infiltračný  -  інфілтрачный
infiltrovať  -  інфілтровати
infinitív  -  інфінітів
infix  -  інфікс
inflácia  -  інфлація
informácia  -  інформація
informácia  -  мелдованя
informácia  -  повідомлїня
informačný  -  інформачный
informatický  -  інформатічный
informatika  -  інформатіка
informatívny  -  інформатівный
informátor  -  інформатор
informovanie  -  інформованя
informovaný  -  інформованый
informovať  -  дати знати
informovať  -  інформовати
infračervený  -  інфрачервеный
infraštruktúra  -  інфраштруктура
infrazvuk  -  інфразвук
infúzia  -  інфузія
Ing.  -  Інж.
ingerencia  -  інґеренція
ingot  -  інґот
ingrediencia  -  інґредіенція
inhalácia  -  інгалація
inhalátor  -  інгалатор
inhalovať  -  інгаловати
iniciácia  -  ініціація
iniciála  -  ініціала
inicializovať  -  ініціалізовати
iniciatíva  -  ініціатіва
iniciatíva  -  почін
iniciatívny  -  ініціатівный
iniciátor  -  ініціатор
iniciovanie  -  ініціованя
iniciovať  -  ініціовати
injekcia  -  інъєкція
Ink  -  Інк


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.