Русиньскый словничок (тестовый режім)improvizačný  -  імпровізачный
improvizátor  -  імпровізатор
improvizovaný  -  імпровізованый
improvizovať  -  імпровізовати
impulz  -  імпулз
impulz (podnet)  -  поштовх (імпулз)
impulzívny  -  імпулзівный
Imrich  -  Імріх
imunita  -  імуніта
imúnny  -  імунный
imúnny  -  одолный (імунный)
imunológia  -  імунолоґія
imúnoprofylaktika  -  імунопрофілактіка
imúnoterapia  -  імунотерапія
ináč  -  інакше
ináč  -  іначе
ináč  -  іншак
inak  -  інакше
inak  -  іначе
inak  -  іншак
inakší  -  інакшый
inakší  -  іншакый
inakšie  -  іншак
inam  -  інде
inaugurácia  -  інавґурація
inauguračný  -  інавґурачный
inaugurovať  -  інавґуровати
incest  -  інцест
incident  -  інцідент
Ind  -  Інд
inde  -  інде
index  -  індекс
India  -  Індія
Indián  -  Індіан
indiánsky  -  індіаньскый
indícia  -  індіція
indiferentný  -  індіферентный
indigo  -  індіґо
indikácia  -  індікація
indikátor  -  індікатор


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.